12 sept. 2022

Cum influenteaza tehnologia activitatea unui restaurant intr-o perioada cu inflatie?Inflația reprezintă o creștere generalizată și durabilă a prețurilor, ce afectează coșul mediu de cumpărături. Cauzele pentru care se poate declanșa un astfel de eveniment cu impact la nivel macroeconomic sunt variabile, așa cum vom vedea puțin mai târziu. 

Efectele inflației sunt problematice atât pentru consumatorii finali, cât și pentru furnizorii de bunuri și servicii, aflați în fața necesității de a majora prețurile din ofertă. Află mai multe despre soluțiile avute la dispoziție de un antreprenor în timpul inflației, pentru a stabiliza activitatea restaurantului. 

Care sunt cauzele inflației?

Perioadele de inflație pot avea la bază factori declanșatori variați, precum emisiunea excesivă de monedă, peste oferta reală de bunuri și servicii, sau creșterea costurilor de producție, din cauza unor probleme precum seceta, războiul, grevele, epuizarea unor materii prime etc.

O cerere mult prea ridicată, raportată la o ofertă de piață prea rigidă, poate genera o perioadă de creștere a prețurilor la nivelul întregii economii, prin deciziile luate de organismele monetare centrale. Acest demers cu un caracter inflaționist poate echilibra balanța dintre Cerere și Ofertă.

De asemenea, creșterea generalizată a costurilor poate apărea într-o economie în urma deprecierii monedei naționale. În astfel de condiții, exporturile devin mult mai atractive pentru alte țări, iar importurile mai puțin accesibile pentru țara afectată de inflație. 

Care sunt efectele inflației?

În funcție de intensitatea acesteia, precum și de perioada de-a lungul căreia se poate desfășura, inflația generează o serie de efecte cu impact major asupra economiei: 

Puterea de cumpărare a unui coș de cumpărături scade considerabil, acest aspect aplicându-se tuturor celor care au venituri fixe. Consumatorii finali aleg într-o astfel de perioadă produsele de bază și renunță la produse considerate ca fiind mult prea costisitoare. Reducerea valorii monetare îi afectează și pe cei care au deschise fonduri de economii fixe. 

Mai mult decât atât, costurile de achiziție în alte monede devin mult mai problematice, dacă discutăm despre un curs de schimb dezavantajos pentru moneda de bază. Totodată, valoarea ratelor de dobândă va crește, deoarece băncile vor încerca să acopere astfel pierderile determinare de o posibilă depreciere galopantă.

La nivel de organizație, companiile se pot confrunta cu probleme de retenție a numărului de clienți, dacă prețurile produselor / serviciilor din ofertă nu sunt adaptate în timp real realității macroeconomice. De altfel, reducerile de personal reprezintă un efect întâlnit adesea în cadrul firmelor cu echipe supradimensionate, raportate la fluxurile de lucru efective. 

Cum pot aborda managerii de restaurante problema inflației?

După o perioadă extrem de problematică pentru restaurante, cauzată de efectele asociate pandemiei de coronavirus, operatorii din acest segment HoReCa trebuie să acționeze rapid, pentru a preveni o nouă criză. 

Soluții tehnologice pentru optimizarea fluxurilor operaționale

Investițiile în tehnologiile dedicate managementului de fluxuri operaționale reprezintă un instrument excelent, în acest sens. Prin utilizarea unor astfel de tool-uri, se pot optimiza costurile și se poate implementa o rotație de personal mult mai eficientă, în condițiile în care piața HoReCa se confruntă de ani buni cu o problemă a resursei umane. 

Reducerea costurilor operaționale totale reprezintă cel mai inspirat mod prin care se poate acționa împotriva efectelor inflației accentuate. De asemenea, generarea unor experiențe personalizate, ce pot genera un nivel ridicat de încredere în brandul respectiv, pot avea un impact pozitiv semnificativ asupra fidelizării bazei de clienți.

Freya Restaurant – Softul de gestiune adaptat nevoilor din timpul inflației

Utilizând Freya Restaurant, managerii din HoReCa pot gestiona mult mai eficient operațiuni esențiale pentru stabilitatea afacerii pe care o administrează, precum gestionarea stocurilor, preluarea comenzilor sau administrarea resursei umane. 

Freya Restaurant se remarcă prin flexibilitate și adaptabilitate la specificul sau complexitatea afacerii respective, contribuind activ la obținerea plusvalorii în perioadele de inflație accentuată, prin optimizarea costurilor operaționale. 

Cu ajutorul acestui tool din oferta Freya, este mult mai simplu să urmărești în timp real dinamica vânzărilor și să ai o imagine de ansamblu clară asupra celor mai performante produse, pentru a putea regândi meniul, în condițiile creșterii generalizate a prețurilor. 

De asemenea, Freya Restaurant îți pune la dispoziție instrumente de marketing optime pentru a putea adapta noua dinamică a restaurantului la nevoile clienților tai, influențate de scăderea puterii de cumpărare a monedei naționale: 

 • integrare sistem Happy Hour; 
 • sisteme de fidelizare predefinite; 
 • mod personalizabil de oferire a discount-urilor etc

Preparatele servite în afara unităților HoReCA au generat un trend în perioada pandemiei, pe baza contextului impus de autorități. În aceste condiții, serviciile de livrare intermediare au reprezentat un colac de salvare pentru multe restaurante, determinând revitalizarea numărului de comenzi și, în consecință, stabilitatea afacerii.

Însă acum, managerii acestor locații trebuie să depună efort în timp real pentru a regândi strategia de preluare / livrare a comenzilor, pentru optimizarea costurilor. Cu ajutorul modulului Freya Restaurant Delivery, integrat cu platformele online de livrare terțe (Glovo, Tazz, Bolt), comenzile sunt preluate fără erori, ajungând automat în POS-uri și în bucătărie. 

În restaurant, personalul de servire poate utiliza aplicația Freya Restaurant Mobile, compatibilă cu orice device mobil ce rulează cu sistemul de operare Android. Acest tool asigura timp reduși pentru preluarea comenzilor și servirea clienților, deoarece ospătarii nu vor mai fi nevoiți să introducă datele în POS și să trimită la secție bonurile de comandă. 

Aceste aplicații  sunt incluse în pachetul Freya Restaurant pe care ți-l punem la dispoziție. Discuta cu un consultant pentru a putea înțelege punctual modul prin care acest program software de gestiune poate genera un impact pozitiv asupra activității pe care o administrezi, în contextul perioadei de inflație pe care economia o traversează.  

Share this
08 sept. 2022

Investiții în retehnologizare IMM prin finantari nerambursabileMinisterul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat perioada în care firmele românești din industria alimentară, construcții, materiale de construcții și alte sectoare vor putea să se înscrie pentru noi granturi IMM de câte 50.000-500.000 de euro, în cadrul Acțiunii 4.1.1-POC Bis, o extensie a schemei 4.1.1-POC – investiții.

Pentru a afla mai multe detalii completeaza formularul de aici.

Compania ta poate obține maxim de 5 ori cifra de afaceri aferentă 2021.

50000 €   (Minimum )               500000 € (  Maximum)
                                                                

Domenii eligibile

 • a) industria alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.
 • b) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.

Conditii Eligibilitate:
IMM-uri/microîntreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Societatea a înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare
  în anul 2021.
 • Societatea este infiintata până la data de 31.12.2020 inclusiv.
 • Societatea nu se află în dificultate la data de 31 decembrie 2021.
 • Societatea se angajeaza să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de
  minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.
 • Minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde (conform anexei 1
  din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021) – solicitanții au obligatia să
  depună la cererea de finanțare analiza de mediu (DNSH).
 • Minim 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului
  prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii
  IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului.

Calendarul complet pentru 4.1.1-POC Bis:

 • Transmitere la Consiliul Concurenței a schemelor de ajutor de stat: 26/07/2022,
 • Publicare ghid in consultare publică: 11/08/2022,
 • Perioada de consultare publică    11/08/2022 – 21/08/2022,
 • Ghid final publicat: 31/08/2022,
 • Definire cerințe Apel (Definitivare analiză de business, dezvoltare platformă, testare împreună cu STS): 26/07/2022 – 14/09/2022,
 • Lansare apel: 20/09/2022,
 • Apel deschis pentru depunere proiecte: 20/09/2022-26/09/2022,
 • Verificare eligibilitate/ încadrare in IMM/evaluare: 27/09 – 29/11/2022,
 • Semnare contracte finanțare: 30/09/2022-31/12/2022.

Granturile IMM 4.1.1-POC Bis: Cheltuieli eligibile

Beneficiarii de granturi pentru investiții destinate retehnologizării vor putea utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea activelor corporale și necorporale aferente următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiții inițiale;

b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:

 • 1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT C, tehnologii software, dotări independente – care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 • 2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • 3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
 • 4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;

c) cheltuieli cu transformarea digitală – active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare și numai în măsura în care fac parte dintr-o investiție pentru producția de bunuri.

Share this
05 sept. 2022

Deschiderea unei pensiuni agroturistice. Recomandări pentru o administrare eficientăPensiunile agroturistice sunt unități HoReCa ce inspiră un farmec aparte, fiind de cele mai multe ori amplasate în arii naturale asociate cu zilele frumoase din concediu, petrecute cu cei dragi. 

Operarea cu succes a acestora se bazează pe oferirea de servicii calitative, astfel încât fiecare client să fie mulțumit la momentul check-in-ului. În acest context, soluțiile digitale pot juca un rol esențial in dinamica oricărui flux de lucru specific unei pensiuni, așa vei afla puțin mai târziu. 

Dacă ești interesat să intri pe segmentul agroturismului romanesc, inaugurând o astfel de locație într-o zonă de vis, îți oferim un ABC al celor mai importante aspecte de care să ții cont:

Care este specificul unei pensiuni agroturistice?

Conform Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pensiunea agroturistică oferă servicii în perimetrului unei ferme sau gospodării, cu o capacitate de cazare de până la 8 locuri. De asemenea, poate include în ofertă activități culturale, meșteșugărești, gospodărești sau de relaxare, inspirate din tradițiile și obiceiurile locurilor respective. 

Pensiunea agroturistică propune un meniu alimentar compus din preparate proaspete, realizate exclusiv pe baza ingredientelor din gospodăria proprie, sau de la producători aflați în vecinătate, autorizați conform certificărilor de calitate recunoscute de România și UE. 

În cazul în care preparatele se comercializează și către clienți care nu sunt cazați în perimetrul pensiunii agroturistice, iar numărul locurilor la mese este mai mare de patruzeci, unitatea respectivă este considerată ca fiind spațiu de alimentație publică și supus unor legi specifice. 

Din punct de vedere al clasificării, pensiunile agroturistice pot avea 5-4-3-2-1 margarete. De regulă, amplasarea acestora se află în zone pitorești ale tarii, precum Maramureșul sau Delta Dunării, acolo unde farmecul locului s-a conservat cât mai bine posibil în fața trecerii timpului. 

 

Membrii unei familii de gospodari formează de cele mai multe ori structura personalului unei astfel de unități de cazare, cu mențiunea că cel puțin unul dintre aceștia trebuie să urmeze un curs special, pentru a obține certificarea de “Administrator pensiune turistică”.

Ce segmente de clienți poate atrage o astfel de afacere?

Clienții unei astfel de afaceri pot fi: 

 • persoane fizice – familii cu 2-5 membri, care își doresc un loc în care să se poată relaxa pe întreaga durată a vacanței pe care o au la dispoziție;
 • persoane juridice – companii care organizează evenimente ce pot varia ca număr de zile, pentru realizarea de activități specifice unui team building;  

Ce pot avea în comun aceste două categorii

 • locuiesc în medii urbane aglomerate și se confruntă în fiecare zi cu situații stresante; 
 • își doresc să se expună tradițiilor și obiceiurilor unei anumite regiuni ale României; 
 • apreciază liniștea și armonia cu mediul natural în care se află locația respectivă; 
 • sunt dornici să testeze bucatele tradiționale, realizate din ingrediente sănătoase;
 • răspund afirmativ la gama variată de activități specifice unei astfel de pensiuni; 
 • sunt încântați de ideea prezenței animalelor de curte în spațiul respectiv;
 • resping ideea unor spații de cazare clasice, precum hotelurile sau pensiunile moderne;
 • apreciază raportul calitate:preț asociat unei vacanțe cu un astfel de specific.  

Deschiderea unei pensiuni agroturistice: Aspecte legislative

Cele mai importanți factori de natură juridică, de care un antreprenor trebuie să țină cont, în realizarea unui plan pentru acest tip de afacere, sunt următorii: 

Cadrul legal pentru desfășurarea acestei activități

Certificatele de clasificare pentru unitățile de primire a turiștilor, cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, sunt eliberate conform prevederilor Ordinului nr.65/2013. Tot în baza acestui act normativ, precum și în baza Hotărârii de Guvern nr.121/2013, mai sunt eliberate și licențele sau brevetele pentru activități turistice în România. 

De asemenea, Ordinul nr.221/1015 stabilește normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice, cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013.

Forma juridică a unei pensiuni agroturistice

 • Societate cu răspundere limitată (SRL); 
 • Întreprindere individuală II; 
 • Întreprindere familială IF;
 • Persoană fizică autorizată PFA;
 • Alte forme juridice (SNC, SCA, SCSA).

Autorizațiile necesare pentru funcționarea în legalitate

Etapa de strângere a documentației pentru începerea acestui business implica obținerea:

 • autorizației de funcționare de la Primăria pe raza căreia se afla pensiunea;
 • autorizației sanitare și autorizației sanitar-veterinare; 
 • certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice; 
 • documentației privind protecția muncii; 
 • autorizației de mediu; 
 • autorizației PSI. 

Codurile CAEN

Pentru dezvoltarea unui astfel de business, este necesară alegerea următoarelor coduri:

 • 5520 – Facilități de cazare pentru vacante și perioade de scurtă durată;
 • 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 
 • 5610 – Restaurante; 
 • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

Soluțiile Freya pentru administrarea unei pensiuni agroturistice

Oferim clienților noștri de pe zona agroturismului soluții simplu de utilizat și adaptat fluxurilor de lucru proprii, pentru a putea dezvolta aceste afaceri într-un mod cât mai eficient posibil. 

Freya Hotel este un soft de gestiune pentru unități de cazare de tip HoReCa, ce asigură acces facil către o serie de funcții esențiale pentru administrarea unei pensiuni agroturistice: 

 • posibilitatea realizării unui booking rapid și ușor; 
 • integrarea cu site-ul locației respective; 
 • gestionarea istoricului de clienți ai pensiunii; 
 • prezentarea unor rapoarte de activitate detaliate;

Freya - Buton Vreau sa discut cu un consultant

Orice acțiune dorești să realizezi în softul de gestiune Freya Hotel, aceasta este finalizată cu doar câteva click-uri, datorită interfeței intuitive. Utilizând aceasta soluție, se poate reduce semnificativ rata erorii umane în operațiunile realizate și se abordează într-un mod inteligent lipsa personalului calificat. 

Freya Cloud face parte din următoarea generație a soluțiilor software pentru gestionarea datelor, dedicată exclusiv afacerilor din HoReCa. Utilizarea acestui produs din oferta noastră îți permite să gestionezi mult mai eficient procesele operaționale ale pensiunii agroturistice, cu sincronizare în timp real în biroul de back-office. 

Dacă ești proprietarul unui lanț de unități hoteliere, Freya Cloud permite centralizarea tuturor datelor colectate de la locații multiple, fiind o soluție software operațională chiar și în situațiile în care nu există acoperire în rețea. Cu ajutorul acestui instrument 2.0, stocarea datelor se realizează extern, fără a mai fi necesare investițiile în echipament hardware. 

Discuta cu un consultant despre cele mai bune soluții Freya la care poți avea acces, pentru a dinamiza modul în care se desfășoară administrarea unei pensiuni agroturistice. Asigură-te că optezi pentru instrumentele ce pot simplifica activitatea de gestiune a datelor, pentru a putea atinge mult mai simplu obiectivele avute in plan, după primul an de la inaugurare!

Share this
22 aug. 2022

O nouă tendință în Horeca – conceptul de Restaurant HibridUltimii ani au influențat modul în care restaurantele din întreaga lume au incorporat noile tehnologii și au ales să își diversifice oferta și serviciile. Recenta pandemie a conștientizat nevoia de a fi mai aproape de client și de a oferi servicii mai rapide, astfel, restaurantele s-au aliniat tendinței de plăți contactless, au integrat sisteme de comandă contactless, si-au diversificat activitatea prin organizarea unor bucătării Ghost,  și acum, mai nou, merg pe ideea de restaurante hibride.

Ce este un restaurant hibrid?

Un restaurant hibrid este un mixt de servicii, ospitalitate și retail, ce oferă servicii diversificate, oferta include atât produse de alimentatie cât si produse complementare, iar modul de servire a produselor combină atât servirea în locație cât și conceptul take away. Restaurantele hibride asigură zone în care clienții se pot așeza și se pot bucura de o masă sau de o băutură, iar apoi își pot face drum spre secțiunea de piață de unde pot cumpăra pentru acasă sau au variante de a cumpăra produse ce se pot servi pe drum. Un exemplu bun pentru definiția anterioară ar fi restaurantele hibride ce oferă pe lângă specialitățile din meniu și alte produse – cărți de bucate, și ustensile pentru bucătărie.

Sunt restaurante care au opțiunea de a servi în zone dedicate specialități specifice pentru micul dejun sau prânz înainte de a trece la serviciul complet pentru cină, iar alte unități si-au creat zonă dedicată comenzilor de tip „grab-and-go” pentru tot meniul.

Horeca și comerțul cu amănuntul s-au schimbat foarte mult, iar clienții au mai multe opțiuni din care să aleagă.  Afacerile se adaptează la aceste schimbări noi și rapide cu mult entuziasm. Noua generație de clienți așteaptă cu nerăbdare mai multe experiențe personalizate, confort și multi-funcționalitate. Iată mai jos câteva avantaje ale acestui concept:

1. Spații flexibile

Pentru toate afacerile, dar mai ales pentru restaurante, este important să se adapteze la noua generație, la nevoile clienților care evoluează pemanent. Pentru majoritatea restaurantelor, spatiul nu este întotdeauna flexibil, iar proprietarii de restaurante nu au timp sau bani pentru a se extinde sau pentru reamanajare.
Cu toate acestea, restaurantele hibride permit proprietarilor de restaurante să utilizeze mobilier multifuncțional și separatoare multifuncționale pentru a diferenția zona de “MARKET” și zona de servire în funcție de oră, zi, dimensiunea grupului, eveniment și multe altele.

Conceptul de Restaurant hibrid asigură și posibilitatea de a crea ad-hoc un spațiu de divertisment, muzică live. Acest design permite clienților să aleagă ce tip de experiență doresc să exprimenteze, cum ar fi o experiență completă de luat masa sau să o folosească pentru întâlniri de grup mari sau pentru a urmări sport.

3. Concept Multifuncțional

Modelul hibrid oferă, de asemenea, proprietarilor de restaurante șansa de a regândi afacerea fără investiții foarte mari. Proprietarii de restaurante pot combina diferite elemente și concepte în oferta și asta pentru a permite clienților să simtă experiențe diferite. De exemplu, restaurantele pot mixa experiența culinară fină cu cea de Fast Food. Cum se poate traduce – viteză și confort, oferind în același timp calitatea, meniul și atmosfera unui restaurant de top.

3. A fi în TREND

Clienții sunt întotdeauna atrași de concepte noi, iar restaurantele hibride reprezintă o opțiune sigură pentru cei care vor să țină pasul cu noile cerințe.

Restaurantele hibride își pot actualiza rapid elementele din meniu, tipul de servire, spațiul de servire și pe cel vânzare, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor și tendințelor pe care clienții le apreciază la momentul respectiv. De asemenea, se pot repoziționa și schimba designul conceptului hibrid mai repede decât alte restaurante.

Pentru un control cât mai eficient al activităților integrate intr-un astfel de concept este necesară utilizarea unui soft de gestiune, de vânzare și livrare. Freya POS poate acoperi toată gama de nevoi , venind cu funcționalități cât mai specifice.

Freya - Buton Vreau sa discut cu un consultant

Restaurantele hibride pot deține, de asemenea, o bucătărie GHOST și se pot extinde ca un brand virtual pentru a ține pasul cu tehnologia în schimbare rapidă din lumea de astăzi.

 

Share this
05 aug. 2022

Metode moderne pentru gestiunea stocurilor. Soluții software pentru magazineTe-ai hotărât să deschizi un magazin, poate chiar o patiserie? Ai aici toți pașii de urmat! Sperăm că te-ai gândit deja la produse și cum le vei comercializa. Dar cum le vei urmări din momentul în care intră în propria gestiune și până părăsesc magazinul? Ei bine, despre asta vrem să-ți spunem mai multe astăzi! 

Află din cele ce urmează ce presupune procesul de gestiune, într-un magazin online sau fizic, dar și ce soluție modernă îți punem la dispoziție! 

Ce este și cum se realizează gestiunea stocurilor? 

Gestiunea stocurilor de mărfuri  se referă la totalitatea acțiunilor pe care le vei folosi pentru a stabili, a monitoriza și a evalua necesarul de materiale, materii prime sau chiar produse finite, fie în funcție de nevoile tale de producție, fie de nevoile clienților. Depinde ce fel de magazin vrei să deschizi. 

Tot în procesul de gestiune a stocurilor trebuie să-ți pui întrebări și despre spațiile de depozitare, dar și cheltuielile legate de păstrare, sortare, utilizare și redistribuire a produselor. Ai la dispoziție două variante pentru a realiza gestiunea stocurilor, mai exact inventarul permanent sau inventarul intermitent. Din fericire, ambele operațiuni pot fi întreprinse și cu ajutorul soluțiilor software! 

Soluția software pe care o propunem noi

Soluția pe care o sugerăm noi va fi să apelezi la Freya Shop ,un program special pentru gestiunea magazinelor. Mai jos îți vom explica și ce beneficii ai dacă apelezi la această variantă. Între timp, află mai multe despre caracteristicile Freya

Freya - Buton Vreau sa discut cu un consultant

Ușor de utilizat

Nu ai nevoie doar de o soluție de calitate, ai nevoie de o soluție pe care o poți aplica imediat. Freya este foarte ușor de utilizat, complet intuitiv, așadar te vei adapta foarte repede la modul de folosință. Oricum, îți oferim un training garantat de o oră. Estimăm că în două zile vei învăța perfect programul. În orice caz, ai acces la video-tutoriale online dacă intampini obstacole. În plus, beneficiezi de asistența hardware și software.

Fiecare membru va primi propriul cod unic de utilizare, ceea ce va ușura atât trainingul, cât și monitorizarea și controlul acțiunilor în aplicație. Rămâi conectat cu ajutorul tabletelor Windows. Practic, Freya Shop te poate însoți oriunde. 

Ușor de integrat 

Datorită flexibilității și scalabilității, Freya este potrivită atât pentru un micuț magazin de familie, cât și pentru cele care gestionează depozite ce găzduiesc sute de articole și fac tranzacții pe măsură. Inclusiv funcțiile financiare sunt integrate, de la plăți și intrări, până la scadențe și operațiuni. Acum toate documentele vor fi disponibile în același loc! 

În plus, poate fi integrată cu PDA și astfel vei termina inventarul în cel mai scurt timp posibil prin citirea etichetelor. Apropo de etichete, acestea pot fi generate direct din programul de gestiune. Poți exporta și tipări denumirile și prețul, dar și codul de bare sau QR Code. Nu în ultimul rând, Freya va fi compatibilă și cu cântarele electronice. 

Freya - Buton Vreau sa discut cu un consultant

Ușor de monitorizat 

Grație Freya, vei putea să monitorizezi atât stocurile, cât și prețurile. Vei avea mereu acces la rapoarte clare privind vânzările și vei cunoaște mereu stocul optim. În ceea ce privește prețurile, poți accesa oricând istoricul prețului unui produs și poți stabili de câte ori să institui o promoție. 

În plus, ai acces la toate datele despre interacțiunile cu clienții și astfel poți pregăti campanii de marketing mai bine optimizate, în scopul fidelizării. Rapoartele complexe îți vor oferi acces și la cele mai fine detalii! 

Discută cu un consultant și descoperă cât de mult te poate ajuta această soluție! 

 

Share this
18 iul. 2022

Impozit de 1% pe cifra de afaceri în HoReCa, de la 1 ianuarie 2023Termenul de intrare în vigoare a impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru sectorul HoReCa va fi 1 ianuarie 2023, a anunţat ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.

“În sectorul HoReCa termenul de intrare în vigoare a impozitului pe cifra de afaceri de 1% sau a opţiunii pentru impozit pe profit a fost dus către data de 1 ianuarie 2023. O modificare importantă a Codului fiscal în beneficiul economiei, din punctul nostru de vedere, o reprezintă extinderea facilităţii de scutire a profitului, scutirea de impozit a profitului reinvestit şi pentru zona de dezvoltare, de procesare, producţie, pentru că avem acest feedback în economie. Economia reacţionează pozitiv atâta timp cât este sprijinită şi trebuie să fie sprijinită şi fiscal”, a spus ministrul Finanţelor.”

 

Share this
11 iul. 2022

Creșterea vânzărilor cu ajutorul unor soluții software moderne. 3 recomandăriAi un magazin online sau fizic sau orice afacere care vinde produse/servicii? Dacă-ți dorești mai mult decât să rămâi pe piață, cu alte cuvinte ești interesat inclusiv de profit, atunci unul dintre obiectivele tale pe termen scurt, mediu sau lung va fi creșterea vânzărilor. Există foarte mulți așa ziși guru care-ți vor prezenta trucuri pentru creșterea vânzărilor și-ți vor oferi diverse sfaturi, din păcate prea puțin personalizate. 

Pe de altă parte, dacă înțelegi importanța unei creșteri organice și sănătoase, vei căuta instrumente care chiar să te ajute. Astăzi vorbim despre soluții software moderne pe care le poți folosi pentru a-ți atinge obiectivele legate de creșterea vânzărilor! 

Freya - Buton Vreau sa discut cu un consultant

Software ERP 

Sistemul ERP sau Enterprise Resource Planning vine sub forma unei platforme unice care-ți permite monitorizarea, managementul și controlul tuturor activităților. Este mai degrabă folositor pentru companii cu operațiuni foarte complexe, dar poate fi folosit și dacă ai un magazin sau un restaurant, fiind descris drept un ajutor de nădejde pentru afacerile din domeniul distribuției, prestărilor de servicii, comerțului și așa mai departe. 

Scopul unui astfel de sistem este să colecteze toate datele din interiorul afacerii și să le facă disponibile la scară largă, atât pentru conducere, cât și pentru angajații care lucrează zi de zi cu ele. Punând cap la cap toate informațiile și experiențele utilizatorilor poți obține o perceptivă nou asupra afacerii, una integrată și unitară. 

Cum te ajută un sistem ERP să vinzi mai bine: 

 • Administrezi mai bine și mai repede accesul la documente și rapoarte;
 • Gestionezi și monitorizezi stocurile în timp real; 
 • Urmărești operațiunile financiare; 
 • Estimezi corect numărul de stocuri și comenzi;
 • Optimizezi sistemul de management al lanțului de aprovizionare;
 • Urmărești vânzările și le organizezi în funcție de discounturi;
 • Generezi rapoarte. 

Freya - Buton Vreau sa discut cu un consultant

Software CRM 

Sistemul CRM sau Customer Relationship Management se concentrează mai degrabă pe relația cu clienții și creșterea vânzărilor în magazin sau pentru afacere prin perspectiva feedbackului primit de la cei care-ți folosesc serviciile sau îți cumpăra produsele. Practic îți oferă o platformă unde sa gestionezi mai bine atât relațiile și interacțiunile cu clienții actuali, cât și cu clienții potențiali. Apropo, află mai multe despre tipurile de clienți pentru a-i servi mai bine! 

Scopul sistemului CRM este la bază de a crește vânzările, dar în afară de asta te poate ajuta la monitorizarea activității angajaților, automatizarea proceselor, înțelegerea nevoilor clienților, centralizarea interacțiunilor cu fiecare client în parte și multe altele. 

Cum te ajută un sistem CRM să vinzi mai bine: 

 • Înveți cine sunt clienții tăi, ce nevoi au și ce abordări merg mai bine cu fiecare client în parte;
 • Organizezi mai bine afacerea, automatizezi activități și ai mai mult timp să te concentrezi pe procesul propriu-zis de vânzare;
 • Generezi rapoarte care să-ți ofere o perspectivă clară asupra activității tuturor oamenilor de vânzări;
 • Centralizezi toate datele legate de clienți;
 • Îmbunătățești colaborarea între oamenii de vânzări, dar și între departamentul de vânzări și alte departamente. 

Freya - Buton Vreau sa discut cu un consultant

Software de gestiune

A treia varianta și cea mai potrivită dacă ai un restaurant, bar, club, cafenea sau, de ce nu, un magazin, este reprezentată de un software de gestiune. Practic, seamănă cu un sistem ERP, dar este special dezvoltat pentru industria HoReCa. Pe lângă faptul că-ți oferă rapoarte detaliate, are și funcționalități deja integrate, de la cele legate de vânzări, până la cele specifice operațiunilor de marketing. Mai mult decât un sistem de gestiune, Freya este un adevărat sistem de operare special pentru această industrie. 

Dacă sistemele ERP și CRM necesită ceva timp pentru a fi deprinse, software-ul de gestiune se laudă cu o interfață foarte intuitivă, ca să nu mai vorbim de suport la instalare și personalizare în funcție de nevoile fiecărui client. În plus, se adaptează foarte ușor la sistemul pe care-l ai deja. 

Tu practic alegi să activezi doar modulele care-ți sunt necesare în activitatea de zi cu zi. Pe deasupra, ai la dispoziție un serviciu de suport clienți rapid și profesionist, fără egal în domeniu. 

Cum te ajută un software de gestiune sa vinzi mai bine? Ei bine, în funcție de modulul pe care-l alegi, de exemplu restaurant, self order, hotel, shop sau delivery, te vei bucura de următoarele beneficii: 

 • Informații complete despre comenzi, cu detalii despre client, total de plată, discount, timpul care a trecut de la preluarea comenzii;
 • Crearea sau integrare cu website-uri proprii;
 • Acces la istoricul de comenzi pentru fiecare client, ca într-un CRM;
 • Rapoarte cu trasabilitatea costurilor și evidența prețurilor de achiziție; 
 • Sisteme complexe de promoții și de marketing, inclusiv cu discounturi personalizabile;
 • Monitorizare flux de lucru; 
 • Soluții moderne de inventariere;
 • Funcții financiare; 
 • Raportare complexă;
 • Acces la Cloud, deci poți să gestionezi afacerea de pe mobil;

Un soft de gestiune este combinația perfectă între un soft ERP și CRM, dar croit special pentru nevoile tale. Lasă sfaturile pentru creșterea vânzărilor și aplică soluții concrete! 

Share this
06 iun. 2022

Gestionarea eficientă a rezervărilor la hotel. Soluții moderne, sigure și simpleÎn zilele noastre clienții sunt din ce în ce mai pretențioși și asta pe bună dreptate. Când ai o afacere în domeniul HoReCa, de pildă un hotel sau o pensiune, va fi important să-ți întreci competiția din trei puncte de vedere: flexibilitate, eficiență și rapiditate în ceea ce privește gestionarea rezervărilor.

Desigur, ai putea afla mai multe despre tipurile de clienți și cum să gestionezi comunicarea cu fiecare în parte, dar în același timp îți sugerăm să faci pași hotărâți spre un #Smart Hotel. Mai multe despre avantaje, dar și despre oferta noastră, poți afla din rândurile următoare! 

Care sunt avantajele pe care ți le oferă un soft de gestiune hotelieră 

Prin întrebare pe care ți-o vei pune va fi legată de utilitatea Freya Hotel. Iată de ce recomandăm noi o astfel de soluție: 

Este ușor de instalat și de utilizat 

Primul lucru la care trebuie să te uiți atunci când alegi un soft de gestiune hotelieră este interfața. Cât de intuitivă este și cât de mult le va lua angajaților să se obișnuiască cu ea? De preferat va fi să alegi un soft cât mai optimizat, astfel încât rezervările și check-in-ul să se poată face în câteva click-uri. În plus, vei avea acces instant și la istoricul rezervărilor anterioare făcute de către client. Integrarea cu site-ul îți poate furniza și restul datelor necesare pentru un serviciu de calitate. 

Realizăm că uneori adaptarea este cel mai greu pas, tocmai de aceea, în urma instalării softului nostru, instalare care durează doar două ore, îți punem la dispoziție un training complet care durează o oră.  

Integrare și cu alte aplicații 

Freya Hotel este compatibilă, adaptată și optimizată pentru industria hotelieră. Astfel, pe lângă sincronizarea cu website-ul clientului, aplicația noastră poate fi conectată și cu aplicația Freya Restaurant

În plus, pentru mărirea vânzărilor, se pot integra inclusiv agențiile de turism. Astfel, poți urmări vânzările de pachete, dar poți și să compui oferte speciale, dar și să păstrezi un istoric al colaborării. Pe lângă posibilitatea de a importa și exporta date, dar și de a urmări și tot ce face fiecare utilizator în parte, aplicație se poate integra și cu minibarul și magazinul. Nu în ultimul rând, se poate ocupa și de gestiunea telefoanelor, atât pentru apelurile locale, cât și pentru cele internaționale. 

Îmbunătățește relația cu clienții 

Pe lângă oferirea accesului la istoricul complet al interacțiunilor cu clientul, aplicația poate să fie folosită și pentru generarea facturilor, a chitanțelor sau a voucherelor și cardurilor de fidelitate. 

În plus, rapoartele generate de aplicație vor oferi informații foarte clare pe baza cărora vei putea pune cap la cap strategii din ce în ce mai eficiente pentru gestionarea relațiilor cu clienții și, în definitiv, pentru maximizarea vânzărilor. Pentru a organiza informația cât mai eficient ai acces inclusiv la o diagramă GANTT. 

Dacă ai mai multe locații, poți afla instant gradul de ocupare, disponibilitate și chiar de curățenie. Datele pot fi accesate de absolut oriunde, iar aplicația Windows Mobile îți permite să rămâi mereu conectat. 

Peste 2000 de clienți folosesc deja Freya POS pentru a-și dezvolta afacerea! Discută cu un consultant și poți face parte și tu din acest grup! 

Share this
23 mai 2022

Comportamentul de consum. Cum îl poți înțelege mai bineDescoperă în acest articol ce este comportamentul de consum, de ce este importantă înțelegerea acestuia, care sunt factorii care îl influențează și care sunt tipurile de comportament de consum.

Ce înseamnă comportamentul de consum

Psihologia consumatorului este o știință care se ocupă cu înțelegerea comportamentului de cumpărare al consumatorului, împreună cu procesele complexe care determină acest comportament și cu factorii care îl influențează. 

Studiul acestor variabile implică atât tipologiile de alegere și consum, cât și trăsăturile psiho-emoționale ale oamenilor, extrem de importante pentru înțelegerea profundă a clienților și creșterea vânzărilor pe termen lung. 

Cunoașterea comportamentului de consum are în vedere ce cumpără oameni, când o fac, de ce o fac, cum plătesc, cât de des cumpără un anumit produs sau serviciu, care sunt motivele pentru care au nevoie de acel lucru, care sunt brandurile preferate și de ce câștigă acestea simpatia consumatorilor, dar și multe alte informații relevante pentru cei care lucrează în domeniul vânzărilor, și nu numai.

De ce este important comportamentul de consum

Înțelegerea deciziilor de cumpărare

Creionarea unui profil al consumatorului contează foarte mult în marketing și în domeniile conexe, căci clienții fericiți și încrezători într-un anumit brand vor deveni clienți fideli. De asemenea, oportunitățile de vânzare trebuie speculate din timp și precis, pentru ca ofertele de marketing să fie cât mai relevante pentru cumpărător.

Pattern-urile de consum nu sunt constante, evenimentele imprevizibile, precum crizele, dar și cele previzibile, precum venirea sărbătorilor sau schimbarea anotimpurilor, furnizând ocazii de promovare a anumitor produse și servicii. În acest sens, poți încerca softuri de gestiune a afacerii tale, pentru a afla mai multe informații despre aceste obiceiuri de consum.

Investirea în produse și servicii relevante pentru consumatori

Dacă înțelegi consumatorul și comportamentul său rațional, dar și deciziile de cumpărare luate pe moment, vei ști în ce să investești, cât, cum și în ce momente. Astfel, vei obține un profit mai mare cheltuind mai puțin. 

Spre exemplu, este cunoscut că în perioadele de criză consumatorii sunt mai interesați de produsele de bază, pe când în perioadele de prosperitate economică oamenii strâng mai puțin și cheltuie mai mult pe vacanțe sau articole de fashion.

Cunoașterea publicului țintă și a subgrupelor lui

Dacă înțelegi psihologia consumatorului și știi când și de ce oamenii îți cumpără produsele sau serviciile, atunci vei ști mai bine cum să îți gândești campaniile de marketing și ce vrei să obții ca rezultate. Companiile care știu să își atragă publicul interesat de produsele lor sunt companiile care rezistă pe piață în fața competiției.

Atragerea clienților noi și fidelizarea celor existenți

Prin campanii de marketing bine definite, cu scopuri clare, adresate la momentul oportun publicului vizat, vei reuși să atragi clienți noi și să îi păstrezi pe cei deja existenți. Familiaritatea față de un brand și încrederea pe care clienții o dobândesc în timp sunt factori foarte importanți în ceea ce privește fidelizarea acestora.

Anticiparea oportunităților și a trendurilor

Prin studiul comportamentului de consum, nu obții doar informații legate de prezent, ci și predicții legate de viitor. Întotdeauna, companiile cu un pas înaintea competitorilor vor avea de câștigat și vor fura startul, având, astfel, profituri mai mari și o popularitate sporită. Spre exemplu, dacă deții un restaurant sau un club, ai putea încerca un soft de gestiune pentru o mai bună înțelegere a pattern-urilor de consum.

Îmbunătățirea produselor sau serviciilor oferite

Comportamentul de consum te ajută să înțelegi nevoile clienților tăi, dorințele acestora și ceea ce îi face să cumpere de la tine, în detrimentul competitorilor. Cu cât vei fi mai receptiv la aceste aspecte, cu atât oamenii îți vor îndrăgi brandul mai mult, iar profitul tău va crește. Totodată, vei ști mai bine să gestionezi relațiile cu publicul și pe ce să te axezi.

Care sunt factorii care influențează comportamentul consumatorului

 

 1. Campaniile de marketing, care pot influența negativ sau pozitiv comportamentul de cumpărare, în funcție de mesaj și îndemnuri;
 2. Situația socio-economică la nivel global și puterea de cumpărare individuală, în special în ceea ce privește obiectele scumpe (case, mașini);
 3. Factorii personali (în special pentru industria fashion sau alimentară): preferințe, priorități, principii morale sau etice, valori, vârstă și alte variabile demografice;
 4. Factorii sociali: influențele celor din jur (grupuri de influență persoanele apropiate, recomandările de produs, social media), educația și alți factori contextuali.

 

Tipuri de comportament de consum

1. Comportament de consum complex

Acest tip de consum apare atunci când sunt implicate produse sau servicii scumpe, pentru care consumatorii alocă mai mult timp de gândire, cercetează piața, caută oferte relevante și așteaptă mai mult timp până să ia o decizie. Spre exemplu, achiziționarea unei case sau a unei mașini.

 

2. Comportament de reducere a disonanței

Acest tip apare în cazul produselor cu preț mai mult sau mai puțin ridicat, despre care consumatorii nu înțeleg însă foarte multe detalii sau nu pot face diferențieri clare între branduri. Spre exemplu, vorbim aici despre electrocasnice sau ustensile agricole în privința cărora cumpărătorul nu are cunoștințe avansate. 

Astfel, după ce a luat decizia de cumpărare, va mai trece un timp în care consumatorul va încerca să găsească informații sau păreri care să îi confirme că a luat decizia cea mai bună (reducerea disonanței).

3. Comportament uzual de consum

Comportamentul de rutină implică achiziționarea unor produse fără a mai sta pe gânduri, cum ar fi cumpărăturile săptămânale de alimente. Deși fiecare consumator are preferințe și chiar branduri preferate, decizia de cumpărare ar putea fi ușor influențată de oferta zilei sau organizarea diferită de pe rafturile magazinului.

4. Comportament de schimbare

Uneori, consumatorul caută varietate, dar nu din cauză că este nesatisfăcut cu un anumit brand, ci, dimpotrivă, că dorește să încerce sortimente sau produse noi din game asemănătoare. Spre exemplu, el poate achiziționa un alt parfum de la același brand sau un nou gel de duș, de la o firmă diferită.

Pentru succesul afacerii tale din HoReCa, Freya ți-a pregătit funcționalități și soluții care să te ajute în procesul de adaptare la trend-urile pieței și la schimbările survenite în comportamentul de cumpărare, respectiv consum.

Share this
29 apr. 2022

Deschiderea unui fast food: cum să previi risipa alimentară printr-o gestiune eficientăSă recunoaștem, deși mâncarea de la fast food nu este neapărat cea mai sănătoasă, sunt destule momente când pofta este prea mare și cedăm. Pe asta se și bazează această industrie, una destul de profitabilă. Dacă vrei și tu să faci parte din ea, mai exact dacă vrei să-ți deschizi un fast food, trebuie să iei la cunoștință câteva aspecte. 

În condițiile în care se estimează că aproximativ 88 de milioane de tone de alimente sunt irosite anual în Uniunea Europeană, pe lângă sfaturile generale legate de deschiderea unui restaurant, vom aborda și subiectul prevenirii risipei alimentare. În acest sens, noi îți recomandăm un soft de gestiune restaurant! Dacă ai deja un fast food sau un restaurant, iată cum te poți adapta la criza

Pași necesari pentru deschiderea unui fast food. 

În primul rând, pentru a deschide un fast food vei avea nevoie de o idee de business. Dacă ai deja asta, iată ce alte aspecte trebuie să iei în calcul: 

 

Ocupă-te de organizarea firmei, acte și autorizații

Firma trebuie încadrată în grupa CAEN corectă, mai exact 5610, codul care include activități precum cele desfășurate într-un restaurant, fast-food, bufet expres și alte unități de alimentație. 

În plus, pentru a obține documentația necesară pentru deschiderea fast food-ului vei avea nevoie: să rezervi denumirea firmei, să stabilești sediul social, să redactezi actul constitutiv, să eliberezi actele firmei și să faci înregistrarea fiscală la ANAF. 

Nu în ultimul rând, vei avea nevoie și de autorizația sanitar-veterinară, cea de la ITM, cea de la pompieri și primărie pentru a obține autorizația de funcționare. 

Evident, toate acestea după ce ai ales forma de organizare a firmei, după caz: aspecte legate de persoanele fizice, societăți cu răspundere limitată sau întreprinderi individuale. Dacă simți că toate aceste detalii te depășesc, nu ezita să apelezi la consultanță pentru deschiderea fast food-ului. 

 

Alege spațiul pentru fast food 

Alege spațiul din punct de vedere strategic pentru a crește profitul. În primul rând, fast food-ul trebuie să fie vizibil și accesibil clienților pe care-i targetezi, chiar dacă asta înseamnă că vei plăti o chirie ceva mai mare. Ai grijă și să nu-ți deschizi noua afacere lângă un restaurant cu același specific pentru că, cel puțin la început, vei face cu greu față concurenței. 

Să nu uiți să iei în calcul și cele 7 sfaturi pentru a oferi un serviciu de delivery perfect în timpul crizei deoarece ele îți pot salva afacerea atunci când clienții nu mai pot veni fizic la fast food și trebuie să ajungi tu la ei. Evident, îți recomandăm să apelezi la soluția Freya Delivery. 

Freya - Buton Vreau sa discut cu un consultant

Stabilește meniul 

Înainte de a deschide localul va fi necesar să stabilești și ce meniu vei pune la dispoziția clienților. Doar așa poți să determini nevoile legate de personal, dar și de echipamentele pe care trebuie să le achiziționezi. Mai departe, vei putea să estimezi și proviziile pe care le vei face, pentru a evita rispisa, subiect pe care-l vom aborda în cele ce urmează. 

Nu în ultimul rând, atunci când conturezi meniul, poți face și o estimare a prețurilor și astfel vei deduce și care va fi profitul. Ai grijă ca atunci când alegi produsele prime să studiezi foarte bine piața și să optezi pentru cel mai bun raport calitate-preț. În general materiile prime folosite în acest tip de afacere sunt congelate și semicongelate, iar mâncare se va găti pe loc. 

 

Strategii de sustenabilitate într-un fast food 

Așa cum spuneam și în introducere, problema sustenabilității în industria alimentară este una greu de ignorat, mai ales dacă luăm în calcul faptul că aproape 12% din risipa alimentară globală își are originile în industria restaurantelor. În plus, 21% din risipa de alimente este cauzată de deteriorarea acestora. 

Dacă nu vrei ca imediat după deschidere să faci parte din problemă, iată care sunt cele mai la îndemână soluții pe care le vei putea aplica: 

 • Evită stocurile mari și cumpără exclusiv ingredientele pe care le vei folosi în bucătărie. Nu cumpăra vrac, chiar dacă furnizorul are o ofertă bună;
 • Ai grijă ca ingredientele să fie întotdeauna depozitate corespunzător, la temperatura potrivită și într-un mediu curat care să nu încurajeze dezvoltarea bacteriilor;
 • Plasează întotdeauna stocul nou în spate și cel vechi în față pentru ca materia primă să nu se strice și să fie folosită la timp. În plus, fii cât de organizat se poate și păstrează un inventar de stocuri;
 • Verifică marfa înainte de a o accepta și asigură-te de calitatea acesteia;
 • Gândește meniul într-un mod sustenabil, adică pune accentul mai degrabă pe mai puține feluri de mâncare care să aibă eventual și ingrediente comune. Evident, ia în calcul și specificul afacerii tale;
 • Oferă porții adecvate în cazul în care observi frecvent faptul că clienții tind să lase mâncare în farfurie. Sau, oferă opțiunea de a lua mâncare la pachet, evident în ambalaje prietenoase cu mediul;
 • Donează surplusul alimentar. Această metodă îți va permite atât să limitezi risipa, cât și să-ți ajuți comunitatea; 
 • Apelează la servicii specializate de compostare. Tot ce trebuie să faci este să colectezi deșeurile în containere speciale și să găsești un partener care să te ajute cu procesul de colectare;

Mare parte din aceste soluții sunt influențate de controlul tău asupra stocurilor disponibile în fast food. Sugestia noastră este să apelezi la un sistem care poate să țină ușor evidența. Află și despre celelalte caracteristici Freya

Freya - Buton Vreau sa discut cu un consultant

Share this

2023 © Freya® este o marca inregistrata a FreyaPOS S.R.L.

Click Me