21 apr.

PFA sau SRL – Informații utile pentru antreprenori la început de drumPFA sau SRL - Informații utile pentru antreprenori la început de drum

Lumea antreprenoriatului este una ce oferă numeroase șanse de reușită financiară, tot mai mulții români dorind să-și întemeieze o afacere într-un domeniu pe care îl bănuiesc a fi profitabil. Tipurile de afaceri ce pot fi organizate la început de drum sunt variate, însă două se remarcă prin ușurința organizării acestora și prin costurile minime implicate pentru a realiza documentația necesară. Viitorii antreprenori trebuie să cunoască principalele diferențe între cele două forme de organizare pentru a lua decizia corectă, care să le dea avantaje importante în obținerea succesului economic. 

În articolul de mai jos vei afla care sunt principalele caracteristici ale PFA-ului și SRL-ului, forme de organizare a afacerilor potrivite pentru antreprenorii debutanți și care sunt avantajele și dezavantajele fiecăreia dintre ele. De asemenea, vei putea consulta câteva sfaturi utile ale specialiștilor despre acest subiect.

PFA și SRL – Forme de organizare a afacerilor pentru antreprenorii debutanți

PFA și SRL - Forme de organizare a afacerilor pentru antreprenorii debutanți

Persoanele care doresc să-și înființeze o afacere cu ajutorul căreia să obțină profit au de ales dintre mai multe forme de organizare. Fiecare dintre aceste forme de organizare are la bază documente cu caracter legislativ, ce reglementează modalitatea de înființare, actele necesare acestui demers, tipurile de taxe și impozite plătite în decursul activității normale și alte elemente semnificative, de care se va ține cont. 

Experiența a arătat că cele mai ușor de înființat sunt PFA-urile și SRL-urile, ambele mulându-se nevoilor antreprenorilor debutanți. Totuși, între cele două forme de organizare există anumite diferențe care trebuie avute în vedere, pentru că orice detaliu poate să însemne succesul sau falimentul. 

Ce este persoana fizică autorizată

Persoana fizică autorizată, cunoscută în limbajul de specialitate sub acronimul PFA, este un tip de organizare a unei activități economice prin care o persoană fizică primește autorizarea de a realiza o activitate permisă de lege pentru a obține recompense financiare. PFA-urile au fost prevăzute în legislația statului român ca fiind cele mai simple forme de organizare pentru a oferi persoanelor care au o anumită calificare șansa de a-și desfășura activitatea ca propriii șefi și nu ca angajați. 

Legislația care stă la baza reglementării persoanelor fizice autorizate este reprezentată de mai multe documente, printre care pot fi amintite Legea numărul 26 din 1990, cu actualizările ei, și Ordonanța de Urgență numărul 44 din 2008. Acestora li se adaugă capitolul doi din Codul Fiscal din ianuarie 2022 și Legea numărul 259 din 2004. Acest din urmă document legislativ este unul foarte important, deoarece prin intermediul lui a fost mult simplificată modalitatea de înființare a unui PFA, element care a contribuit la extinderea semnificativă a acestei forme de muncă. 

Pentru înființarea unui PFA, un antreprenor trebuie să îndeplinească unele condiții de bază. În primul rând, trebuie să dețină un document care să ateste specializarea în activitatea pe care vrea să o desfășoare. Acest document poate fi de forma unei diplome sau a unui atestat ce finalizează trecerea printr-un curs de perfecționare. Există și câteva excepții, în cazul anumitor domenii nefiind obligatorie existența unui astfel de document. 

În al doilea rând persoana care dorește să devină autorizată trebuie să dispună de un sediu în care să-și desfășoare activitatea, acesta putând fi atât proprietate personală, cât și un spațiu de ținut sub formă de chirie. 

Pentru obținerea autorizării unei persoane fizice este necesar un demers ușor de îndeplinit și care nu necesită nici o investiție, ci doar depunerea unor documente la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Printre actele necesare se numără următoarele:

 • copii după cartea de identitate;
 • dovada de proprietate sau contractul de comodat al spațiului în care se va desfășura activitatea (în cazul în care acest spațiu este situat într-un bloc de apartamente este obligatorie prezența acordului Asociației de Proprietari);
 • certificatul de atestare fiscală obținut de la ANAF, în care sunt precizate formele de plată ale taxelor, impozitelor și contribuțiilor datorate statului;
 • documentele care atestă calificarea profesională;
 • cerere tip de înregistrare;
 • declarație pe propria răspundere că spațiul utilizat îndeplinește condițiile legale cu privire la protecția muncii și a mediului și legislația sanitar-veterinară;
 • declarația pe propria răspundere că activitatea se va desfășura doar în spațiul aprobat;
 • specimen de semnătură, care poate fi făcut la notar (presupune plata unei taxe) sau direct la ghișeele ONRC (fără taxă).

Având în vedere aceste elemente, antreprenorii la început de drum trebuie să știe când este util să aleagă această formă:

 • În cazul în care au o calificare profesională, pe care vor să o practice (frizer, electrician, instalator etc.);
 • Lucrează singuri sau au un număr de angajați (legea prevede că un PFA poate avea maxim trei angajați);
 • În viitorul apropiat vor desfășura o activitate limitată la câteva domenii, iar volumul de muncă este relativ mic. 

Persoanele care doresc să obțină autorizarea ca PFA trebuie să știe ce taxe și impozite vor plăti în timpul desfășurării activității economice. În acest caz există două situații diferite. În primul rând, dacă venitul net anual nu trece de douăsprezece ori valoarea salariului minim pe țară, se va datora către stat doar impozitul pe venit, reprezentat de zece la sută din total. 

În al doilea rând, în cazul în care este depășită limita celor douăsprezece salarii minime pe an, pe lângă impozitul pe venit se va plăti și contribuții de asigurări sociale, în cuantum de douăzeci și cinci la sută din salariul minim pe economie și contribuții de asigurări de sănătate în valoare de zece la sută din salariul minim lunar. Trebuie precizat faptul că persoanele fizice autorizate aflate în prima situație nu vor putea beneficia de asigurări de sănătate sau de pensie la îndeplinirea vârstei legale. 

Ce este societatea cu răspundere limitată

Societatea cu răspundere limitată, cunoscută și sub numele de SRL, este un tip de entitate economică des întâlnită, în special în rândul noilor antreprenori. O astfel de firmă are răspundere juridică, ceea ce face ca răspunderea asociaților să fie limitată la capitalul social al firmei și nu la întreaga lor avere. Acest lucru înseamnă că, în cazul apariției unor probleme economice, proprietarii SRL-urilor nu pot fi trași la răspundere din punct de vedere financiar decât în limita proprietății firmei și nu a averilor personale. 

SRL-urile sunt preferate, pentru că oferă suficiente avantaje pentru dezvoltarea rapidă a unei afaceri, dar, în același timp, sunt ușor de înființat, demersul implică cheltuieli minime, iar administratorul sau administratorii firmei au drepturi largi în ceea ce privește entitățile pe care le conduc. Drepturile sunt prevăzute în Legea numărul 31 din 1990 actualizată prin Legea numărul 102 din 2020. 

Luarea deciziilor în cadrul unui SRL nu cade în sarcina asociatului unic, dacă este cazul, sau a Adunării Generale a Asociaților, dacă sunt doi sau mai mulți asociați:

 • Aprobă situația financiară anuală;
 • Stabilește cum este repartizat profitul;
 • Alege administratorul firmei sau îl revocă în caz de necesitate;
 • Controlează exercițiul financiar dacă deține și rolul de administrator.

În ceea ce privește Comisia de cenzori a unui SRL, legea prevede că prezența ei este opțională, în cazul în care numărul de acționari este de maxim cincisprezece și obligatorie, dacă este depășită această limită. 

Pentru înființarea unui SRL este necesară realizarea unei documentații care să cuprindă următoarele acte:

 • copii după actele de identitate ale tuturor asociaților;
 • copii după actul de identitate al administratorilor;
 • actul constitutiv al firmei;
 • actele doveditoare ale proprietății sau închirierii sediului (pentru sediile de la bloc este necesară și aprobarea Asociației de proprietari);
 • declarațiile asociaților și administratorilor;
 • specimenul de semnătură. 

Demersul de înființare a unui SRL este, așadar, destul de ușor de îndeplinit, iar în privința costurilor implicate poate fi amintită doar taxa plătită pentru publicarea rezoluției de înființare a firmei în Monitorul Oficial, taxă care depășește cu puțin 100 de lei. 

În privința taxelor plătite de SRL-uri statului român există diferențe față de cele datorate de către PFA-uri. În cazul SRL-urilor profiturile obținute pot fi încasate atât sub formă de salarii, cât și sub formă de dividende. Cele din prima categorie sunt taxate conform legislației generale, iar cele din a doua categorie sunt taxate cu opt la sută din valoarea brută a acestora. Acestora li se adaugă impozitul pe venit, de unu la sută, în cazul în care este cel puțin un angajat cu normă întreagă, și impozitul pe profit, de șaisprezece la sută, în cazul în care nu are niciun angajat.  

PFA sau SRL – Avantaje și dezavantaje

PFA sau SRL - Avantaje și dezavantaje

Alegerea formei corecte de organizare a unei activități economice la început de drum trebuie să țină cont de elementele care ar putea să ofere șanse mai mari de succes. Persoanele ce se întreabă care este mai avantajos sau mai bun dintre un PFA și un SRL trebuie să știe că răspunsul depinde de câteva elemente, cum ar fi prezența sau absența unei calificări, numărul de angajați, volumul de muncă ce se așteaptă a fi realizat, numărul de asociați etc.

Diferențe între PFA și SRL – avantajele și dezavantajele PFA

Antreprenorii care doresc să înființeze un PFA se vor bucura de unele avantaje utile, în special dacă este vorba despre o activitate redusă ca amplitudine și aflată la început de drum: 

 • Costuri minime cu privire la înființare și administrare;
 • PFA-urile își pot ține contabilitatea, neexistând obligativitatea colaborării cu un contabil autorizat;
 • Documentele solicitate în decursul activității de către instituțiile statului sunt puține la număr;
 • Banii câștigați pot fi utilizați în orice moment dorește antreprenorul;
 • Taxele către stat sunt ușor de calculat, făcându-se doar o declarație anuală de stabilire a taxelor și impozitelor;
 • Desființarea unui PFA este foarte simplu de pus în practică. 

Printre dezavantajele persoanelor fizice autorizate se numără obligativitatea existenței unui document care să dovedească existența unei calificări profesionale, limitarea activității la doar cinci domenii, în funcție de codurile CAEN, imposibilitatea participării mai multor asociați la activități (legea prevede ca doar soțul / soția să poată fi asociat), numărul limitat de angajați și răspunderea maximă a persoanei, în cazul în care există datorii neplătite.    

Diferențe între SRL și PFA – avantajele și dezavantajele SRL

Societățile cu răspundere limitată sunt preferate de antreprenorii care doresc să-și dezvolte afacerea și nu doar să practice o meserie. Printre avantajele SRL-urilor se numără următoarele elemente:

 • Domeniile de activitate practicate sunt nelimitate;
 • Poate exista un număr nelimitat de asociați;
 • Pot fi angajați mai mulți lucrători;
 • Răspunderea asociaților este limitată la capitalul social depus;
 • În cazul în care veniturile anuale se situează sub pragul prevăzut de lege, se poate opta ca în locul impozitului pe profit de șaisprezece la sută să fie plătit un impozit pe venit de trei la sută.

Printre dezavantajele SRL-ului se numără demersul mai complex de înființare a firmei, obligativitatea colaborării cu un contabil autorizat, accesul la profit se poate face doar trimestrial sau anual în momentul încasării dividendelor. 

Sfaturi utile despre PFA și SRL pentru antreprenorii debutanți

Indiferent de forma de organizare pe care o aleg, antreprenorii la început de drum ar trebui să ia în considerare sfaturile specialiștilor pentru a avea șanse cât mai mari de reușită. Persoanele lipsite de experiență în domeniul afacerilor și care nu studii financiare solide nu trebuie să se teamă, pentru că în ajutorul lor vine inteligența artificială. 

Există în România firme care pun la dispoziția afaceriștilor debutanți programe specializate, care să-i ajute să-și desfășoare activitatea rapid, fără greșeală, în conformitate cu legile statului român. Exemple în acest sens sunt reprezentate de softurile de gestiune pentru restaurante, programele de gestiune pentru magazin, utile atât pentru cele fizice, cât și pentru cele online, dar și softurile de gestiune hotelieră, care pot fi utilizate în cazul micilor pensiuni sau a complexelor hoteliere. Tot în această gamă de servicii se înscriu și sistemele care permit digitalizarea comenzilor sub forma unor programe de tip soft Self Order, cunoscute, în special în domeniul fast-food, unde și-au dovedit valoarea în ultimii ani. 

Alte sfaturi utile sunt reprezentate de o informare inițială aprofundată a domeniului în care se va activa pentru a se alege formele de organizare rentabile, care oferă cele mai mari șanse de succes, și de trecerea printr-un stagiu de pregătire profesională, element obligatoriu în cazul unui PFA și opțional, dar util, pentru un SRL.

În concluzie, antrenorii aflați la început de drum, care doresc să înființeze un PFA sau un SRL ar trebui să țină cont de avantajele și dezavantajele oferite de cele două forme de organizare a afacerilor pentru a beneficia de toate avantajele.

Surse foto: unsplash.com.

Share this