23 feb.

Microîntreprinderea: tot ce trebuie să știi despre principala metodă de a intra în lumea antreprenoriatuluiPatru maini unite peste o masa cu documente de business

Microîntreprinderile sunt o componentă esențială a economiei moderne, jucând un rol important în susținerea creșterii economice și în reducerea șomajului. Doar la nivelul anului 2022 microîntreprinderile din România au oferit locuri de muncă pentru nu mai puțin de 1,4 milioane de salariați conform datelor statistice ale ITM-urilor.

Aceste mici business-uri sunt caracterizate mai ales prin dimensiunea lor redusă, cu un număr restrâns de angajați și cu un volum limitat al cifrei globale de afaceri. Deși sunt mici ca dimensiune, microîntreprinderile au un impact apreciabil asupra economiei, generând locuri de muncă și contribuind la diversificarea portofoliului economic al unei țări. Microîntreprinderile pot fi regăsite în majoritatea domeniilor de activitate, nefiind limitate, decât parțial, așa cum se va observa și din cuprinsul acestui articol, la una sau la alta dintre ramurile economiei. Astfel, se poate opta pentru desfășurarea activității comerciale pe baza unei microîntreprinderi chiar și în domeniul HoReCa sau chiar mai ales în acest domeniu, dacă e să ținem cont de ultimele modificări legislative din acest domeniu.

Cu toate acestea, microîntreprinderile se confruntă și cu provocări unice, cum ar fi accesul la finanțare, probleme de reglementare, de fiscalitate și impozitare, dar și provocări referitoare la o concurență din ce în ce mai acerbă. Aceste tipuri de entități economice au nevoie de o atenție specială din partea guvernelor și a celorlalte autorități de reglementare competente, pentru a le ajuta să își îndeplinească potențialul și să se dezvolte în vederea unei contribuții cât mai consistente la crearea unei economii naționale puternice.

Acest articol urmează să analizeze în detaliu conceptul de microîntreprindere, rolul acestora în economie, provocările cu care se confruntă în privința impozitării – inclusiv în domeniul HoReCa – precum și modalitățile de sprijinire și dezvoltare a acestora pe baza tehnologiei prezentului și a softurilor specializate.

Ce este o microîntreprindere și care sunt avantajele acestei categorii fiscale în general și în domeniul HoReCa în mod particular

Microîntreprinderile nu sunt, în sine, o formă de organizare economică a unei companii. Mai degrabă, termenul de microîntreprindere desemnează încadrarea unei persoane juridice într-o anumită categorie determinată de scopurile pentru care a fost înființată. Desigur, scopul oricărei firme nou create într-o economie de piață este acela de a face profit. Totuși, autoritățile pot decide crearea sau reglementarea unor condiții de activitate mai favorabile pentru unele categorii de companii, tocmai cu scopul de a încuraja anumite activități sau de a crea o efervescență mai intensă a activității economice pe anumite sectoare de activitate. Desigur, „încurajarea” adusă de legiuitor nu este total dezinteresată, deoarece guvernele pot profita mai mult prin colectarea de taxe și impozite în condițiile unei economii prospere în care firmele se dezvoltă progresiv.

Astfel a apărut și ideea creării definiției fiscale a categoriei microîntreprinderilor. Diferențierea față de regimul de impozitare general al companiilor este în cazul microîntreprinderilor plata unui impozit pe venitul global dintr-o perioadă fiscală de referință sau pe cifra de afaceri, în loc de plata unui impozit pe profitul obținut din activitatea economică.

În prezent, microîntreprinderile sunt definite în Codul Fiscal și trebuie să îndeplinească, cumulativ, o serie de condiții pentru a beneficia de o formă de impozitare mai avantajoasă, formă care va fi prezentată mai târziu, în cuprinsul acestui articol.

Astfel, pentru a se încadra în definiția unei microîntreprinderi conform Codului Fiscal, o firmă trebuie să bifeze următoarele condiții în mod cumulativ:

 • Nu înregistrează venituri mai mari de 500.000 de euro în echivalent lei la cursul oficial de schimb BNR de la închiderea exercițiului financiar de referință.
 • Veniturile realizate trebuie să provină în proporție de peste 80 de procente din activități diferite de cele de consultanță și/sau management. Astfel, activitățile de consultanță și/sau management pot conta doar pentru maxim 20% din încasările unei microîntreprinderi în cadrul unui exercițiu financiar. De la această condiție există, totuși, o excepție și anume în privința activităților de consultanță fiscală care se încadrează în sfera de acțiune a codului CAEN 6920 sau Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal”. Aceste activități sunt deci permise fără nici o restricție de proporție în totalitatea veniturilor unei microîntreprinderi.
 • Compania nu se află în procedură legală de dizolvare și lichidare.
 • Capitalul social al firmei nu este deținut de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale.
 • Firma are cel puțin un angajat cu contract de muncă înregistrat potrivit legii. Persoana angajată trebuie să aibă încheiate formele legale în termen de 30 de zile de la data înființării firmei.
 • Acționarii sau asociații firmelor nu dețin mai mult de 25% din valoarea acțiunilor sau drepturilor de vot la mai mult de trei companii care sunt încadrate în sistemul de impunere al microîntreprinderilor, inclusiv firma în cauză.

Este de reținut că în afara condițiilor restrictive în privința activităților de consultanță și de management, există și anumite domenii economice întregi care nu pot fi încadrate în categoria microîntreprinderilor, indiferent de îndeplinirea celorlalte condiții. Aceste domenii exceptate de legiuitor sunt:

 • Firmele care activează în domeniul bancar;
 • Companiile de asigurare și reasigurare;
 • Firmele care activează în domeniul pieței de capital, inclusiv cele care se ocupă de intermedieri în acest domeniu;
 • Companiile care au ca obiect de activitate jocurile de noroc;
 • Firmele care activează în domeniul explorării, dezvoltării și exploatării de zăcăminte de hidrocarburi (gaze naturale, petrol, etc.).

Diferențierea importantă a microîntreprinderilor față de restul entităților economice constă, totuși, în posibilitatea acordată de lege în privința optării pentru modalitatea specială de impozitare a acestora la respectarea cumulativă a condițiilor expuse anterior.

În cele ce urmează se va ilustra, în mod concret, modalitatea de impozitare și avantajele categoriei de firme încadrate în domeniul fiscal al microîntreprinderilor.

Impozitarea microîntreprinderilor și formula de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor

Microintreprindere - barbat in costum in fata unei sali de restaurant

De la bun început, este important de reținut faptul că încadrarea în sistemul de impozitare specific categoriei microîntreprinderilor este opțională și depinde de voința acționarilor sau a asociaților firmelor. Caracterul opțional al trecerii la impozitarea în sistem de microîntreprindere a fost introdus în legislația fiscală prin OG nr. 16 din 2022 așa cum a fost modificată această ordonanță prin Legea nr. 370/2022.

Impozitarea microîntreprinderilor și formula de calcul a impozitului specific pe microîntreprinderi este una de natură simplificată. Astfel, cota de impozitare specifică a microîntreprinderilor, conform prevederilor legislative actuale, este de 1% din veniturile totale realizate de o astfel de companie în cuprinsul unui exercițiu financiar.

Baza impozabilă este astfel alcătuită din veniturile înregistrare din orice sursă de către entitate, în afară de scăzămintele prevăzute la art.53 din Codul Fiscal.

Astfel, firmele care îndeplinesc cumulativ condițiile enumerate în capitolul anterior al acestui articol, pot opta să fie impuse la plata impozitului specific pe microîntreprinderi, conform prevederilor legale, începând cu anul fiscal următor anului în care au îndeplinit cumulativ condițiile respective. Este de menționat că aceste condiții pot fi regăsite în art 47 alin.1 al Codului Fiscal.

O categorie specială de firme care, începând cu anul 2023, pot fi încadrate la categoria microîntreprinderilor, prin excepție de la prevederile art. 47 alin 1 Cod Fiscal, este reprezentată de firmele din domeniul HoReCa. Excepția, introdusă prin OG 16/2022, permite companiilor care activează în domeniul HoReCa să beneficieze de opțiunea de a plăti impozitul specific al microîntreprinderilor și, în același timp, să beneficieze și de exceptarea de la aplicarea prevederilor art 52 din Codul Fiscal. Acest din urmă articol este cel care indică situațiile în care o firmă nu se mai încadrează la microîntreprinderi și, desigur, nici nu mai beneficiază de impozitarea specifică.

Domeniile HoReCa de activitate care pot beneficia de impozitarea specifică microîntreprinderilor sunt expres menționate în legislație și aparțin mai multor categorii CAEN de activități economice, după cum urmează:

 • 5520 – Facilități de cazare perioade de scurtă durată;
 • 5530 – Campinguri și tabere;
 • 5510 – Hoteluri și facilități de cazare;
 • 5590 – Alte servicii de cazare;
 • 5610 – Restaurante;
 • 5621 – Activități de alimentație sau catering pentru evenimente;
 • 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.;
 • 5630 – Baruri și activități de servire a băuturilor.

Deși, în trecut, firmele din domeniul HoReCa erau o categorie specială de companii cu un impozit specific, de la 1 ianuarie 2023 acest mod specific de impozitare a fost eliminat, impozitul pe microîntreprinderi fiind una dintre opțiunile pe care domeniul HoReCa le poate adopta, desigur, alături de opțiunea de impozitare clasică, pe profit.

O altă informație esențială pentru domeniul HoReCa este aceea că firmele din acest domeniu de activitate au posibilitatea să opteze pentru impozitul de 1% din venit – specific microîntreprinderilor – chiar dacă nu îndeplinesc condiția plafonului maxim de 500.000 de euro venit într-un an fiscal.

Impozite și taxe pe microîntreprinderi și moduri de eficientizare a activității generale și de raportare cu ajutorul softurilor de gestiune specializate

Impozitarea microîntreprinderilor poate fi un avantaj cert pentru firmele care se încadrează în condițiile impuse de lege, mai ales prin simplificarea modului de calculare a sumelor de bani datorate statului. În plus, companiile pot beneficia de avantajele oferite de tehnologia din prezent prin implementarea programelor de gestiune a magazinelor sau, în cazul firmelor de tip HoReCa, a softurilor de gestiune a restaurantelor care pot simplifica foarte mult activitatea de raportare și de monitorizare a activității.

Cele mai bune softuri din această categorie, așa cum sunt, de exemplu cele oferite de Freya Restaurant Hotel Magazin, includ și integrări cu aplicații și platforme diverse cum sunt cele de încasări, plăți, procesări inteligente de documente, de management electronic al meniurilor și comenzi online, precum și cu aplicații de ordin fiscal care permit integrarea POS-urilor bancare.

Astfel, cu ajutorul acestor instrumente software se poate realiza un management mult mai eficient al afacerilor, fie că este vorba de comerț online sau desfășurat în sistem offline, clasic, fie că este vorba de domeniul HoReCa. Raportările complexe pe care softurile de gestiune ale magazinelor și ale restaurantelor sau ale hotelurilor, după caz, le pot azi oferi sunt un sprijin absolut necesar în obținerea unei imagini complete asupra estimărilor cifrelor de afaceri și, implicit, a impozitelor pe care microîntreprinderile le vor avea de plătit.

În afară de imaginea clară și din timp a impozitelor de plată softurile de gestiune a restaurantelor dar și programele de gestiune a magazinelor, precum și alte tipuri de astfel de programe pot optimiza afacerile prin mai multe moduri:

 • Rapoarte și informații complete despre clienți și despre valoarea acestora din punctul de vedere al business-ului;
 • Evidențe complete ale angajaților;
 • Rapoarte și date despre plăți, achiziții, vânzări;
 • Managementul activității de marketing;
 • Gestiunea stocurilor;
 • Gestionarea activității de transport și logistică;
 • Integrări cu sistemele RO E-factura și RO E-Transport pentru firme producătoare de agregate minerale;
 • Managementul rezervărilor și administrării afacerilor din domeniul hotelier, așa cum este cazul, de exemplu al softului de gestiune pentru hoteluri, pensiuni sau hosteluri;
 • Managementul și evidența livrărilor la domiciliul clienților pentru business-urile angrenate în domeniul ”food delivery”.

In concluzie, microîntreprinderile sunt o parte esențială a economiei moderne și au un impact semnificativ asupra creșterii economice și a reducerii șomajului. Deși se confruntă cu provocări unice, acestea pot fi sprijinite de către autorități prin acces la finanțare, reglementări adecvate și educație sau training pentru antreprenori.

Tendințele inovative din domeniul microîntreprinderilor, precum tehnologia digitală și globalizarea, au deschis noi oportunități pentru acestea, permițându-le să se extindă și să se dezvolte. Guvernele și comunitățile au un rol important în sprijinirea acestor afaceri, prin oferirea de resurse și programe de dezvoltare.

Prin urmare, este important ca microîntreprinderile să continue să fie sprijinite pentru a-și îndeplini potențialul și a contribui la dezvoltarea economiei în general. Microîntreprinderile sunt pietrele de temelie ale unei economiei moderne și merită atenția și susținerea autorităților, deoarece un număr cât mai mare de astfel de entități pot asigura efervescența economică din care toți actorii economiei și administrației au de câștigat în egală măsură.

Sursa foto: Pixabay.com

Share this