17 dec.

Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 EURO. Companiile din Horeca pot beneficia de aceste fonduri!Recent a fost publicat Ghidul specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte: DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE.

Adoptarea tehnologiei  nu a fost o prioritate in Horeca pana in anul 2020, cand pandemia Covid a impus noi reguli si i-a directionat pe cei cu afaceri in acest domeniu sa aleaga soluții digitale inovatoare. Multe restaurante au apelat la tehnologie în ultimii ani, pentru a se adapta la o nouă realitate si pentru a supravietui. Tehnologia și inovația sunt cele care au ajutat, chiar au salvat unele afaceri din domeniu, au transformat modul în care acestea operează. De la comenzi online, self-check out pentru clienti și plăți contactless până la livrare și preluare, industria Horeca nu își mai poate permite să ignore tendințe care ajută companiile să se reinventeze pentru a rămâne relevante și competitive.

Mai jos câteva coordonate ale programului

 • Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijinite IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.
 • Beneficiari eligibili: IMM-uri înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, care au sediul social în România
 • Buget apel: Valoarea totală alocată prezentului apel este de 347,50 milioane euro
 • Tip apel: competitiv
 • Calendar orientativ privind apelul de proiecte:
 1. Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 01.02.2023, ora 10.00
 2. Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.03.2023, ora 24:00
 3. Perioadă etapă evaluare proiecte: 01.04.2023 – 31.05.2023
 • Activitățile sprijinite în cadrul investiției
  Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijinite IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale precum:
  ● achiziții de hardware TIC;
  ● achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
  ● dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
  ● achiziții de tehnologii blockchain;
  ● achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
  ● achiziționarea unui site de prezentare;
  ● achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
  ● instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
  ● consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc

Freya - Buton Vreau sa discut cu un consultant

 •  Solicitanții eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
  b) sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
  c) nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
  d) au înregistrat profit din exploatare în anul 2021;
  e) se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile ghidului publicat;
  f) nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
  g) nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  h) nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentului ghid;
  i) nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
  j) nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună.
  k) nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
  l) nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
  m) nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
  n) nu desfășoară comerț sexual;
  o) nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;
  p) nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
  q) nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
  r) solicită ajutor de minimis a cărui valoare se încadrează in limitele prevăzute în prezentul ghid.
  s) se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere:
  i. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
  ii. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
  iii. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
  iv. în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului);
  v. utilizează IoT;
  vi. utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
  vii. utilizează CRM;
  viii. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
  ix. utilizează tehnologia de AI;
  x. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
  xi. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
  xii. utilizează două sau mai multe rețele sociale.
Ghid specific_digitalizare
Share this