15 iul. 2023

Factura fiscală – ce trebuie să știi despre acest document contabil și o bună gestionare a operațiunilor financiareFactura fiscală - tot ce trebuie să știi despre acest document contabil

În orice afacere, gestionarea tranzacțiilor reprezintă o activitate foarte importantă. Intrările și ieșirile dintr-o firmă trebuie să fie făcute în conformitate cu normele legale, fie că este vorba de un business mic, fie de unul mare. Factura fiscală este un document contabil esențial, iar de aceea, ca proprietar de afacere, trebuie să înțelegi foarte bine cum se întocmește, care sunt elementele importante, cum te-ar putea ajuta un soft specializat, precum și alte informații utile.
Dacă ești un antreprenor care se simte puțin împovărat de tot ceea ce ține de emiterea și procesarea facturilor, care a devenit din ce în ce mai complexă, acest articol acoperă ceea ce trebuie să știi despre facturile fiscale, inclusiv cum poți automatiza eficient procedurile financiare și întregul proces de lucru al unei afaceri.

Termenul de emitere a unei facturi fiscale

Factura fiscala - foi calculator telefon birou oameni

Facturile fiscale sunt importante deoarece ele stau la baza înregistrării în contabilitate a tuturor operațiunilor economice. Întocmirea acestora se face în conformitate cu regulile din Codul Fiscal și se emit pentru livrările de bunuri și servicii.
Termenul de emitere a facturii fiscale este până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a fost efectuată prestarea de servicii, iar pentru livrarea de bunuri, factura fiscală se emite la data la care bunurile au fost livrate. Pentru marfa care este expediată cu aviz de însoțire, facturile trebuie emise în maximum 5 zile lucrătoare de la data livrării.

Factură fiscală se întocmește în mai multe situații:

 • Pentru prestările de servicii și pentru livrările de bunuri.
 • Pentru vânzările realizate la distanță.
 • Pentru orice avans încasat în cazul livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii sau vânzărilor realizate la distanță.
 • Pentru livrările intracomunitare în condițiile prevăzute de lege.

Factură fiscală nu este necesară atunci când:

 • Sunt livrate bunuri sau prestate servicii către consumator prin intermediul magazinelor cu amănuntul în urma cărora emiterea bonurilor fiscale este obligatorie.
 • Sunt livrate bunuri sau prestate servicii pentru care se eliberează diverse documente legale. Câteva exemple de astfel de situații sunt: transportul persoanelor pe baza biletelor de călătorie, serviciile de parcări auto prin automate sau accesul pe bază de bilet la spectacole, târguri și expoziții.

Ce este factura fiscală? Tipuri de facturi fiscale

Dacă ești la început de drum într-o afacere în care vinzi diverse bunuri sau servicii, un aspect important de care trebuie să ții cont este emiterea facturii fiscale. Pentru a înțelege cât mai bine tot ceea ce ține de acest subiect, este esențial să cunoști care este definiția facturii fiscale. Așadar, aceasta este un document contabil care se întocmește de un furnizor către client și conține produsele vândute sau serviciile prestate de acesta.

Factura fiscală trebuie întocmită de către toate persoanele juridice, fie că este vorba de întreprinderi mici și mijlocii, fie despre persoane fizice autorizate (PFA) sau marii contribuabili. Este un document obligatoriu deoarece susține tranzacțiile contabile și fiscale ale unei companii, obligând clientul să plătească bunurile achiziționate sau serviciile de care a beneficiat. Factura fiscală trebuie emisă de către orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de TVA, pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

Acest document este întâlnit în două tipuri de formate. Formatul fizic era cel mai întâlnit tip de factură fiscală pentru livrarea de bunuri și prestarea de servicii, dar, în prezent, formatul electronic este mult mai popular datorită simplității cu care poate fi generat. Documentul eliberat în mod electronic este mai ușor de transmis clienților care se află într-o zonă mai îndepărtată. Un alt tip de factură este cea simplificată, care se întocmește atunci când valoarea acesteia, inclusiv TVA-ul, nu depășește 100 de euro. O diferență între factura simplificată și cea normală este că prima va conține mai puține elemente.

Dintre cele două tipuri de facturi fiscale, cea în format electronic este mai simplă deoarece informațiile sunt preluate din calculator iar schimbul între furnizor și cumpărător se realizează mult mai repede, fără să fie necesară tipărirea pe hârtie. În plus, integrarea cu E-factura se face extrem de ușor. E-factura este sistemul obligatoriu de facturare electronică prin care pot fi încărcate, stocate și descărcate facturi prin intermediul unui server IT al ANAF. Acesta a fost creat pentru a eficientiza procesul de colectare a impozitelor și taxelor și pentru a contribui la un mai bun control fiscal. În prezent, e-factura este obligatorie pentru anumite categorii de operatori economici dar, treptat, acest sistem va deveni obligatoriu pentru toți operatorii economici din România.

Pentru o mai bună evidență a facturilor fiscale electronice, soluțiile informatizate sunt o opțiune excelentă. Acestea sunt concepute pentru a se potrivi fiecărui business în parte, indiferent de domeniul de activitate. Spre exemplu, un soft de gestiune pentru restaurante îți permite să generezi facturile mult mai ușor și mai rapid fără să apelezi la ajutorul unui contabil. Astfel, economisești timp și te poți concentra pe alte aspecte ce țin de dezvoltarea firmei. Mai mult decât atât, programele de gestiune pentru restaurante sunt mult mai performante, permițând o sincronizare perfectă a tuturor operațiunilor.

Ține cont de faptul că cele mai bune procese de facturare te pot ajuta să păstrezi înregistrări contabile exacte și să-ți îndeplinești toate obligațiile fiscale. De aceea, este important să nu sari peste detalii, să verifici cu atenție regulile și să te asiguri că sunt incluse toate elementele esențiale. De asemenea, este important să fii la curent la datele de scadență ale facturilor pentru a evita întârzierile de plată care pot avea un impact negativ asupra fluxului de numerar al afacerii tale. Un software de facturare și de gestiune eficient facilitează crearea de facturi fiscale și acceptarea plăților dintr-un singur loc, îți oferă rapiditate în utilizare și o actualizare în timp real a situației financiare.

Factura fiscală – informații despre format, întocmire și valabilitate

Factura fiscală trebuie să conțină în mod obligatoriu anumite informații și elemente. Pentru a nu face greșeli în emiterea acesteia, este important să colaborezi cu un contabil sau să generezi astfel de documente mult mai simplu, printr-un soft specializat. De exemplu, un program de gestiune pentru magazin te poate ajuta să administrezi toate documentele din același loc, inclusiv plăți, intrări, scadențe și alte operațiuni. Deoarece greșelile contabile pot însemna stres și timp pierdut, un astfel de soft este cea mai bună opțiune pentru a ține mult mai ușor o evidență financiară corectă. În continuarea acestui articol vei afla cum arată o factură fiscală, ce elemente trebuie să conțină și cum trebuie păstrată si arhivată.

Întocmirea unei facturi fiscale – format și conținut

Pentru a fi valabilă, o factură fiscală trebuie să includă mai multe informații precum:

 • Un număr de ordine care trebuie să fie unic;
 • Data emiterii acesteia;
 • Data livrării bunurilor, a prestării serviciilor sau a încasării unui avans, atunci când acestea se produc la o dată anterioară emiterii facturii;
 • Denumirea, adresa, codul de identificare al firmei, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA;
 • Numele furnizorului care nu este stabilit în România;
 • Numele și adresa beneficiarului;
 • Codul de identificare fiscală sau codul de înregistrare în scopuri de TVA a beneficiarului;
 • Denumirea și cantitățile bunurilor livrate sau a serviciilor prestate și baza de impozitare a acestora;
 • Alte informații precum avansuri facturate, prețul unitar, reduceri, rabaturi, remize;
 • Valoarea bunurilor și a serviciilor, fără taxa pe valoare adăugată.
 • Cota de taxa aplicată sau alte mențiuni precum scutit cu drept de deducere, scutit fără drept de deducere, neimpoziabil sau altele, după caz.

De asemenea, factura fiscală poate cuprinde și alte date speciale, precum mențiuni legate de taxare inversă atunci când clientul este persoană obligată la plata TVA sau mențiunea TVA la încasare atunci când exigibilitatea TVA intervine la data încasării facturii sau avansului. Agențiile de turism trebuie să specifice pe factură “regimul marjei – agenții de turism” iar pentru obiecte de artă, antichități sau alte obiecte de colecție “regimul marjei-obiecte de colecție și antichități”.

Există și situații în care factura poate fi emisă de către beneficiar în numele furnizorului, cu mențiunea obligatorie “autofactură”.

Toate aceste informații vor apărea atât pe factura în format fizic, cât și pe cea electronică. Chiar dacă în această privință, nu există diferențe între cele două tipuri, factura electronică are câteva caracteristici distincte:

 • Semnăturile sunt făcute în conformitate cu Legea nr. 148/2012 ce face referire la înregistrarea activităților comerciale prin mijloace electronice.
 • Factura trebuie să fie emisă în format pdf, xml, doc sau xls.
 • Transmiterea acesteia se face prin mijloace electronice.
 • Factura fiscală în format electronic trebuie să poarte o marcă atemporală (o serie de date în format electronic atașat documentului).

Printre elementele importante din formatul facturii fiscale se află și numărul și seria. Acestea reprezintă un mod de identificare unic al facturii, ce permite un bun control fiscal al tuturor operațiunilor comerciale ale unei societăți. Din acest motiv, orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată trebuie să decidă seria și numerotarea facturilor înainte de emiterea acestora, respectând cerințele prevăzute în Codul Fiscal.

Pe factura fizică legislația nu prevede prezența unei semnături și ștampile dacă documentul cuprinde toate informațiile obligatorii. Uneori poate fi necesară semnătura unei persoane desemnate din departamentul financiar, mai ales în cazul întreprinderilor mari. În afacerile mici, facturile fiscale pot fi semnate chiar de administratori.

Factura simplificată se emite doar după depunerea unei cereri scrise la Direcția de Reglementări Contabile și a unei note justificative din care să reiasă motivul pentru care este realizată solicitarea. Așa cum spune și numele, factura simplicată cuprinde mai puține informații:

 • Data emiterii facturii;
 • Datele de identificare ale persoanei juridice care o emite;
 • Bunurile sau serviciile prestate;
 • Taxa colectată/de plată sau informații pentru calcularea acesteia.

Valabilitatea unei facturi fiscale, arhivare și păstrare

Pe lângă întocmirea corectă, obligațiile ce țin de facturile fiscale nu se opresc aici. Ca și alte documente financiar-contabile, acestea trebuie arhivate și păstrate conform legii. Prin urmare, facturile și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate se arhivează pe o perioadă de 10 ani, începând de la data încheierii exercițiului financiar pe durata căruia au fost întocmite. Există și situații speciale, în care facturile sunt păstrate mai mult de 10 ani, atunci când bunurile pentru care au fost întocmite au o durată de viață ce depășește această perioadă.

Arhivarea și păstrarea facturilor este obligatorie pentru toate societățile comerciale, companiile naționale, regiile autonome, societățile corporatiste, dar și alte firme sau persoane fizice autorizate.

Pentru a simplifica procesul de facturare, urmărire și păstrare a documentelor financiar-contabile, un software automatizat este cea mai bună soluție. Printre beneficiile care merită menționate se numără:

 • Reducerea erorilor umane. Indiferent de gradul de pregătire al departamentului financiar, facturarea manuală prezintă întotdeauna riscul de erori umane. Prin urmare, o procesare automatizată cu ajutorul unui software reduce acest risc și economisește timp.
 • Eliminarea costurilor inutile. Procesarea manuală înseamnă mai multe ore de muncă pentru fiecare factură generată. Astfel, costurile cu forța de muncă, depozitarea și organizarea facturilor vor fi mai mari.
 • Creșterea eficienței și a productivității. Având o singură bază de date, poți gestiona mai eficient nevoile afacerii.

În concluzie, emiterea unei facturi fiscale este esențială pentru a dovedi livrarea de bunuri sau prestarea de servicii. Toți contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA trebuie să emită o factură fiscală în momentul livrării. Din punct de vedere al beneficiarului sau al cumpărătorului, primirea facturii fiscale pentru bunurile achiziționate sau serviciile utilizate presupune obligația de plată. În plus, o factură fiscală este, de asemenea, esențială pentru diverse scopuri de raportare financiară.

Factura fiscală este un document important în contabilitate, de aceea trebuie întocmită corect și în conformitate cu regulile din Codul Fiscal. Atunci când ești la început de drum într-o afacere de mici dimensiuni, un soft specializat te poate ajuta să eliberezi aceste documente mai ușor și mai rapid. Economisirea banilor, a timpului și a efortului este posibilă cu ajutorul automatizării și a programelor de gestiune. Eficiența se referă însă și la eliminarea erorilor umane și la utilizarea tehnologiei pentru a automatiza activitățile manuale repetitive.

Sursa foto: freepik.com, pexels.com.

Share this
15 iul. 2023

Nota de intrare recepție – ce trebuie să știi despre NIR și de ce este esențial într-o afacere?Dacă conduci o afacere, probabil știi deja că recepția mărfurilor este o parte importantă a procesului de achiziție. Nota de intrare recepție este un document important care te ajută să remediezi rapid diverse probleme cu furnizorii și să beneficiezi de transparență și cele mai bune condiții în tot acest proces. Odată ce vei înțelege importanța recepției de mărfuri, vei putea să o folosești la potențialul maxim în afacerea ta. Acest articol îți oferă informații utile despre NIR sau nota de intrare recepție și despre cum poți să gestionezi mai ușor stocurile în diverse tipuri de business-uri.

Nota de intrare recepție – ce este și de ce trebuie întocmită?

Procesul de recepție a mărfurilor este o parte esențială a lanțului de aprovizionare a oricărei companii. Nota de intrare recepție a mărfurilor este o înregistrare a bunurilor primite de la furnizori și joacă un rol vital în gestionarea lanțului de aprovizionare deoarece permite întreprinderilor să urmărească și să confirme primirea bunurilor, să inspecteze starea și cantitatea articolelor și să rezolve orice discrepanță sau problemă apărută. De asemenea, acest document este esențial pentru contabilitate, gestionarea stocului și soluționarea eventualelor litigii sau reclamații legate de bunurile primite.

Ce este NIR-ul și cine îl întocmește?

Nota de intrare recepție este un document justificativ prin care sunt recepționate bunurile în gestiunea stocurilor și în contabilitate. Acesta este utilizat mai ales în cazul entităților care lucrează cu stocuri, în baza lui făcându-se recepția mărfurilor într-un depozit. Denumirea completă a acestui document este notă de intrare recepție și constatare diferențe.

Deținerea de bunuri materiale fără înregistrarea lor în contabilitate este interzisă prin lege. Nir-ul este obligatoriu în toate situațiile reglementate de Ordinul 2634/2015, care prevede normele specifice de utilizare a documentelor financiar contabile. Atunci când nu este cerută întocmirea unui nir, încărcarea în gestiune și înregistrarea în contabilitate se va face pe baza documentelor de livrare, cum ar fi avizul sau factura.

Câteva situații în care nota de intrare recepție este obligatorie sunt:

 • Pentru bunurile din facturi sau avize ce fac parte din gestiuni diferite;
 • Pentru intrările de mărfuri în gestiunea la preț de vânzare;
 • Pentru bunuri primite în custodie sau în păstrare, în vederea prelucrării;
 • Pentru mărfurile care prezintă diferențe la recepție;
 • Atunci când sunt primite bunuri fără alte documente de livrare;
 • Pentru bunurile achiziționate de la persoanele fizice.

De regulă, NIR-ul este completat de către o comisie de recepție și un gestionar atunci când are loc aprovizionarea cu mărfuri într-un magazin sau depozit și include informații precum numele furnizorului, data și ora recepției, descrierea articolelor, detalii despre cantitate, observații privind controlul greutății și semnătura destinatarului. Acesta este utilizat adesea împreună cu un bon de livrare sau o factură pentru a asigura o evidență exactă și corectă.

În cazul în care nir-ul este întocmit prin sistem electronic, acesta va prelua toate datele din contabilitate iar semnăturile nu mai sunt obligatorii.

Nir-ul sau nota de intrare recepție îndeplinește mai multe funcții :

 • Document pentru recepționarea bunurilor;
 • Act justificativ pentru încărcarea în gestiunea unei societăți;
 • Document pentru soluționarea eventualelor probleme apărute la primirea mărfurilor și a litigiilor;
 • Document pentru înregistrarea în contabilitate.

Nota de intrare recepție este utilizată în etapele de circulație a mărfurilor, fiind utilă în mai multe departamente din cadrul unei companii. Pentru o întreprindere care lucrează cu stocuri, nir-ul este obligatoriu. Arhivarea acestuia se face în compartimentul financiar contabil al întreprinderii.

De ce este importantă nota de intrare recepție?

Nota de intrare recepție este un document foarte important pentru că ajută întreprinderile să țină evidența inventarului lor și să asigure faptul că bunurile sunt primite conform contractului de achiziție. Pentru că asigură o evidență clară în ceea ce privește bunurile recepționate, este deseori întocmit și în diverse situații în care legea nu impune acest lucru.

Mai mult decât atât, există și alte motive pentru care nir-ul este important într-o afacere:

 • Rezolvarea litigiilor – nota de intrare recepție este un document perfect pentru a rezolva litigiile care pot apărea în timpul unei tranzacții. Acest lucru se datorează faptului că nirul acționează ca o dovadă a livrării, ceea ce poate ajuta la clarificarea oricăror neînțelegeri cu privire la ceea ce a fost comandat și primit.
 • Urmărirea inventarului – un alt motiv pentru care sunt importante intrările de mărfuri este acela că ajută întreprinderile să își urmărească nivelurile de inventar, să țină evidența bunurilor pe care le au în stoc și să planifice comenzile viitoare. Un instrument util în acest sens este un soft de gestiune pentru magazin care te ajută să monitorizezi mai ușor stocul și să faci achizițiile optime exact atunci când trebuie.
 • Asigurarea calității –  nota de intrare recepție a mărfurilor ajută întreprinderile să se asigure că primesc bunuri care respectă standardele de calitate descrise în contractul de achiziție. Acest lucru este foarte important, evitându-se primirea bunurilor deteriorate sau de calitate slabă.

Cum se completează un nir?

Nota de intrare recepție poate fi diferită de la o companie la alta, dar în mare parte aceasta cuprinde aceleași informații:

 • Denumirea și adresa furnizorului;
 • Informații despre data și ora livrării;
 • Produsele livrate și cantitatea fiecăruia;
 • Numărul facturii sau avizului de expediție, după caz;
 • Semnătura persoanei care face recepția.

Nir-ul poate fi completat pe hârtie, pe formulare tipizate sau în format electronic, cu ajutorul unui soft de gestiune. Această ultimă variantă este mult mai ușoară, deoarece sunt evitate erorile umane și se reduce timpul alocat pentru astfel de operațiuni. De obicei, nota de intrare recepție se întocmește în două exemplare, iar în situația în care se constată diferențe se întocmește în trei exemplare.

Nota de intrare recepție – cum se întocmește, ce probleme pot apărea și cum poți gestiona stocurile mult mai ușor?

Implementarea unui sistem eficient de recepție a mărfurilor și de gestiune a stocurilor este esențială într-o afacere. Acest lucru te va ajuta să creezi fluxuri de lucru cuprinzătoare care să te ghideze în procesul de primire a mărfurilor de la început până la sfârșit. Cu ajutorul unui soft de gestiune, poți personaliza aceste fluxuri pentru a se potrivi nevoilor și cerințelor tale specifice. În plus, acesta te va ajuta să eviți producerea unor erori umane care pot da peste cap întregul flux. Generarea mai ușoară a nirurilor și a comenzilor, controlul inventarului și gestiunea stocurilor reprezintă alte beneficii importante. Acest capitol iți va dezvălui câteva informații utile despre principalii pași pe care trebuie să-i urmezi în întocmirea unui nir, dar și câteva soluții eficiente pentru a reduce timpul alocat acestor activități.

Etape în întocmirea nir-urilor

Recepția mărfurilor este, în principiu, un proces de corelare a mărfurilor primite cu comanda de achiziție. Aceasta presupune verificarea bunurilor dacă sunt adecvate scopului pentru care au fost comandate și dacă sunt în stare bună.

Procesul de recepție a mărfurilor implică mai multe etape importante cum ar fi:

 • Identificarea mărfurilor – acest lucru se face prin examinarea comenzii de achiziție și compararea acesteia cu bunurile primite.
 • Verificarea stării și a cantității mărfurilor – dacă există lipsuri sau deteriorări, acestea trebuie notate în nir.
 • Depozitarea mărfurilor – se referă la descărcarea mărfurilor în depozit, care se poate face prin diverse metode, în funcție de tipul de bunuri primite.
 • Înregistrarea mărfurilor primite – acest pas este important deoarece ajută întreprinderile să țină evidența bunurilor pe care le au în stoc și să monitorizeze nivelul inventarului.

Multe companii s-au obișnuit cu sistemul folosit în trecut, acela de emitere a nirurilor pe hârtie. Însă acest lucru consumă mult timp iar prelucrarea manuală poate fi cauza apariției erorilor în foarte multe cazuri. Alte dezavantaje pot fi:

 • Riscul de pierdere a unor documente;
 • Procesarea mai lentă;
 • Întârzieri în comunicarea problemelor de livrare, cum ar fi prețuri incorecte sau cantități greșite;
 • Posibile diferențe între gestiunea ta și cea a furnizorilor;
 • Eforturi administrative mult mai mari pentru schimburi de date între companie și furnizori.

De asemenea, atunci când întreprinderea are mai multe locații sau este vorba de un magazin fizic și unul online, schimbul de date este mult mai greu de realizat, existând riscuri mari în gestionarea stocurilor atunci când procesul de recepție a mărfurilor se realizează manual.

Un proces ineficient de recepție a mărfurilor poate cauza un blocaj în producție si poate duce la erori. Un exemplu este atunci când produsele comandate ajung în mai multe etape.  În astfel de situații, se pot întocmi mai multe niruri pentru o singură intrare de achiziție.  Astfel, fiecare notă de intrare recepție este o dovadă a faptului că marfa corespunde din punct de vedere a calității și a cantității. Toate nirurile realizate se atașează la factura totală.

Așadar, nirul acționează ca un instrument de securitate nu doar pentru tine, în calitate de cumpărător, dar și pentru furnizori, pentru verificarea comenzilor înainte și după livrare.

Cum poți emite nir-uri și gestiona stocurile mult mai ușor?

Notele de intrare recepție ale mărfurilor joacă un rol important, confirmând că articolele au fost primite conform așteptărilor și că pot fi plătite către furnizor. Așadar, sunt vitale pentru diverse departamente, cum ar fi cele de aprovizionare sau financiare și sunt utilizate pentru actualizarea stocurilor și pentru plata mărfurilor obținute. Automatizarea este o soluție inteligentă de gestionare a tuturor documentelor, contribuind la reducerea procesării manuale a datelor și economisind timp și bani pentru orice afacere. În plus, acest lucru va minimiza riscul de eroare umană și va genera rapoarte clare și corecte pentru departamentele interesate.

Deși recepția mărfurilor poate fi un proces destul de complicat, în unele situații un soft de gestiune îl va face extrem de ușor prin automatizare. Existența unui sistem eficient de primire a mărfurilor oferă următoarele beneficii:

 • Poți urmări momentul și locul primirii bunurilor;
 • Este redus riscul autorizării plății pentru bunuri defecte și deteriorate;
 • Sunt reduse șansele ca bunurile primite să se piardă, să fie furate sau să rămână nefolosite;
 • Administrezi mult mai ușor resursele costurile și comenzile;
 • Beneficiezi de mai mult control și siguranță, fiind evitate erorile umane;
 • Ai controlul total al inventarului și al stocurilor.

Prin existența unui soft specializat, emiterea unui nir se simplifică foarte mult, dar în același timp poate fi asigurată și acuratețea datelor introduse în sistem. De asemenea, se pot crea ușor rapoarte pentru contabilitate.

Exemple de afaceri care pot beneficia de soft-uri de gestiune:

Un soft de gestiune pentru restaurant, club, bar și cafenea vine cu un avantaj major pentru astfel de afaceri, și anume rapiditatea in utilizare. Acesta îți permite să generezi niruri extrem de ușor, să vizualizezi și să emiți facturi și să gestionezi stocurile în mod eficient. Cu alte cuvinte, facilitează întregul proces de lucru dintr-un restaurant, bar sau cafenea și te ajută să te organizezi astfel încât să poți oferi clienților tăi servicii de calitate superioară. Cu astfel de aplicație, vei reduce timpul de lucru alocat acestor activități și vei evita erorile care ar putea apărea.

Și industria hotelieră poate beneficia de pe urma unor astfel de soluții. Un soft de gestiune pentru hotel te ajută să emiți bonuri și facturi sau plăți către furnizori. Mai mult decât atât, pe lângă funcțiile financiare, aceste programe de gestiune și recepție hotelieră iți oferă control asupra întregii afaceri prin alte funcții administrative sau de raportare și monitorizare.

Așadar, nota de intrare recepție este o parte esențială a oricărei afaceri. Ea îndeplinește mai multe roluri, de la asigurarea calității mărfurilor până la urmărirea nivelurilor de inventar. Crearea unui proces eficient de primire a mărfurilor si de gestiune a stocurilor poate fi o adevărată provocare, dar cu ajutorul unui soft modern, flexibil și performant vei reuși să eficientizezi toate operațiunile de afaceri și să asiguri o comunicare eficientă și în timp util cu furnizorii cu privire la eventualele probleme de livrare.

Sursa foto: pexels.com, freepik.com.

Share this

2023 © Freya® este o marca inregistrata a FreyaPOS S.R.L.

Click Me